SE Newsletter December 1998

General: Zonnevlekken maximum

From: Jean Meeus Subject: [VVS] Voorspelling zonnevlekkenmaximum To: [email protected]

In Heelal van oktober en november 1998 heeft Jan Janssens een zeer interessant artikel geschreven over het voorspellen van het volgende maximum van de zonnevlekkenactiviteit.

Ik zou een opmerking willen maken over hetgeen op bladzijde 289 ("Besluiten") is geschreven. Dit is uiteraard *geen* kritiek op de auteur, die er zelf niets aan kan doen...! Er staat dat de USAF in 1996 aan de NOAA de opdracht gaf een "panel van internationale zonne-onderzoekekers" samen te stellen. Ze onderzochten "alle 28 methoden", om tenslotte voor het tijdstip van het volgend maximum te vinden : maart 2000 plus of min 9 maanden. NEGEN MAANDEN onzekerheid, alstublieft! Dit wil zeggen dat voorspeld werd dat het volgend maximum ergens in een periode van ACHTIEN maanden zal liggen. En deze "voorspelling" werd gedaan in september 1996 en 1997. Bedenk dat op dat moment het zonnevlekkenminimum reeds voorbij was. Dit minimum vond plaats in mei 1996 (volgens de afgegladde maandgemiddelden berekend aan de hand van de door mij opgestelde formule). Wanneer we de zonnecycli beschouwen sinds het minimum van 1833, en dat zijn er 15, dan vinden we als gemiddelde waarde voor de stijging van minimum naar maximum : 47 maanden (4 jaar min een maand). Zonder mijn stoel te verlaten kan ik dus gemakkelijk het volgende maximum voorspellen : 47 maanden na mei 1996, dit geeft april 2000. Dit is, op een maand na, het tijdstip gevonden door de NOAA met zijn panel van internationale zonne-onderzoekers en de 28 methoden.... Zeg nu zelf. Bovendien, in 12 van de 15 voormelde cycli was de stijging begrepen tussen de uiterste waarden 39 en 54 maanden, een spreiding van "slechts" 15 maanden, in plaats van de 18 maanden van hogervermelde specialisten. Ik wil maar zeggen : in 1996 en 1997 kon iedereen het volgende maximum voorspellen voor de eerste maanden van 2000, met een onzekerheid van 9 maanden. Was daarvoor echt een panel van specialisten nodig?

Heeft iemand hierover bedenkingen? Jean Meeus

From: "Franky.Dubois" Subject: Re: [VVS] Voorspelling zonnevlekkenmaximum To: [email protected]

Hallo Graag had ik enkele opmerkingen willen maken op wat Jean Meeus schrijft in onderstaand berichtje. Jan janssens heeft zich bijna zeker voor een deel gebaseerd op de twee artikels die te vinden zijn op de site van NOAA/SEC. Het gaat hier over "Solar cycle 23 project : Summary of panel findings" Het eerste artikel verscheen in augustus 1996, toen was het tijdstip van het minimum nog lang niet gekend. Men ging er vanuit dat het minimum plaats ging vinden tussen april 1996 en maart 1997, maar meest waarschijnlijk rond het einde van 1996. Het maximum werd toen, gedeeltelijk doordat het tijdstip van het minimum niet bekend was, voorspeld in maart 2000 met een onzekerheid van 15 maanden!!!!

Het tweede artikel verscheen in september 1997. Daar werd terug maart 2000 vooropgesteld als maximum maar deze keer werd de onzekerheid teruggebracht op 9 maanden. Hiermede wil ik U er enkel op wijzen dat deze " voorspelling " werd gedaan in 1997 en de datum van minimum toen wel degelijk vastlag. Verder ben ik het eens met wat Jean schrijft , zo heb je echt geen panel van specialisten nodig om het maximum te voorspellen.

Franky Dubois Werkgroepleider Werkgroep Zon [email protected]

  • Back to SE Newsletter Index
  • Back to SE Newsletter December 1998
  • All About Solar Eclipse Newsletter
  • Back to MrEclipse.com

    You want a hard copy or annual subscription? You have comments, remarks, advise, information, etc?
    e-mail to Patrick Poitevin.


    Patrick Poitevin, Parelhoenstraat 10, 9000 Gent, BELGIUM (tel.32-9.245.76.62)