SE Newsletter December 1998

22 July 1990: Saros for Finland?

From: "Govert Schilling" To: Subject: [SE] Finland, July 22, 1990

Can anyone please tell me to which Saros cycle the eclipse of July 22, 1990 in Finland belonged? Thanks in advance! Govert Schilling Dr. H.Th. s'Jacoblaan 36 3571 BM Utrecht The Netherlands t: +31 (0)30 273 02 29 m: +31 (0)655 87 72 87 f: +31 (0)30 272 34 03 e: [email protected]

From: "Carton, WHC" To: "'[email protected]'" Subject: RE: [SE] Finland, July 22, 1990

Govert, de eclips van 22 juli 1990 behoort tot Saros 126. Zo staat het in de tabel bij J.Houtgast'as artikel "In de schaduw van de maan" in Zenit 11 van november 1981. De saros-nummering is bedacht door de staatsrechtgeleerde Prof. Mr. Dr. G. van den Bergh. Details ervan staan in zijn boek "Regelmaat en Wisseling bij Zonsverduisteringen" uit 1955, waarvan ook een Engelse versie bestaat: "Periodicity and Variation of Solar (and Lunar) Eclipses". Govert, ben jij met een boek over eclipsen bezig? Ikzelf ben dat jaren van plan geweest, maar het komt er gewoon niet van, doordat ik in m'n vrije tijd mezelf niet langdurig wil afzonderen van mijn gezinsleden. Ik heb misschien wel interessante bijdragen voor jouw boek. Zo heb ik de afgelopen jaren op mijn homecomputer-plottertje Aardbolletjes geplot met totaliteitsgordels van beroemde historische eclipsen (bijv. Babylon 15 april -135, Nederland 17 juni 1433) en toekomstige eclipsen (25 mei 2142, 14 juni 2151, 2 september 2817). Verder heb ik een portretfoto van Theodor von Oppolzer. Wel heb ik sommige van deze zaken nodig voor een artikel in dagblad 'Trouw' over "Zonsverduisteringsvakantie van de Eeuw" in januari 1999, en een artikel eind juli/begin augustus. Ik kan ze wel met goede, beperkende afspraken aan je lenen. Ik vraag geen tegenprestatie in geld. Wel hoop ik op een vermelding van mijn naam en mijn berekening van de laatste totale zonsverduistering op 3 mei 1715 in Noord-Nederland, die ik in 1983-1984 deed en die mij op 3 april 1984 als uitkomst het Eureka-gevoel gaf. Zo heb ik, als student die mislukte door de hogere wiskunde van Topologie en Groepentheorie, voor mezelf toch een miniem plaatsje veroverd in de annalen van de Sterrenkunde, vooral nadat Henk Nieuwenhuis van het Eisinga-Planetarium er in 1986 de bevestiging van vond in het oude dagboek "Dronrijp's Memoriael" van hoofdonderwijzer Hoyte Roucoma. Met vriendelijke groeten: [email protected] Wil Carton, Kastanjelaan 25, 1901 SB Castricum sinds verhuizing d.d. 14-02-1998.

  • Back to SE Newsletter Index
  • Back to SE Newsletter December 1998
  • All About Solar Eclipse Newsletter
  • Back to MrEclipse.com

    You want a hard copy or annual subscription? You have comments, remarks, advise, information, etc?
    e-mail to Patrick Poitevin.


    Patrick Poitevin, Parelhoenstraat 10, 9000 Gent, BELGIUM (tel.32-9.245.76.62)